DANE OSOBOWE

Ilość osób


Płeć: Kobieta Mężczyzna
Wegetarianin: Tak Nie

NABYWCA


ODBIORCA


Oświadczam, iż udział w szkoleniu finansowany jest w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych - § 3 ust. 1 pkt 14) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r. poz. 701 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Egitim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach i usługach Egitim w rozumieniu ust. z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail.