SCHEMATY PODATKOWE MDR


Pomimo wielu sprzeciwów ustawodawca nie potraktował ,,ulgowo" jednostek samorządowych. Nowe obowiązki raportowania schematów podatkowych MDR dotyczą praktycznie wszystkich pracowników: gmin, powiatów, województw i ich jednostek organizacyjnych.

Pojęcie schematu podatkowego jest definiowane bardzo szeroko, co w praktyce może oznaczać obowiązek raportowania wielu sytuacji. Zaznaczyć należy, iż przepisy wprowadzają dotkliwe sankcje m.in. za niewdrożenie procedur MDR oraz niedopełnienie obowiązków raportowych.

Zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji lub/i organizacją szkolenia wewnętrznego  prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza.

Nasz doradca nieodpłatnie skontaktuje