Radny kadencji 2024-2029


Z myślą o sukcesie i skuteczności w pełnieniu funkcji radnego pragniemy zaproponować Państwu unikatowe szkolenie, którego celem jest przygotowanie do wykonywania obowiązków wynikających z otrzymanego mandatu oraz jako członka organu kolegialnego, jakim jest rada.

Szkolenie jest opracowane z uwzględnieniem specyfiki Państwa jednostki samorządu terytorialnego, co gwarantuje osiągnięcie oczekiwanego poziomu kompetencji i umiejętności, pozwalających na profesjonalne wykonywanie mandatu radnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Grupą docelową są przede wszystkim radni organów stanowiących, a także zarządy i pracownicy JST, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Decydując się na organizację szkolenia z Egitim.pl, otrzymują Państwo pewność, że:

  • Uczestnic