Materiały szkoleniowe

Na szkoleniach organizowanych przez Egitim Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe w wersji papierowej. 

Dzięki wiedzy, praktyce i profesjonalizmowi Wykładowców udostępniamy Państwu wzory pism oraz dodatkowe załączniki na których można pracować tuż po pobraniu ze strony. 

POBIERZ

Kalendarz szkoleń


.

PODATEK VAT W JST W 2021 R. - PODSUMOWANIE ZMIAN - szkolenie online

Celem szkolenia jest podsumowanie zmian wprowadzonych w podatku VAT w 2021 roku. Tematyka obejmuje najistotniejsze zagadnienia, a w tym m.in.:

 • zmiany VAT od 1 stycznia,
 • nowy zakres danych wykazywanych w JPK_V7M,
 • modyfikacja i doprecyzowanie oznaczeń symboli GTU,
 • wyłączenie oznaczeń TP,
 • likwidacja oznaczenia MPP po stronie zakupu i sprzedaży,
 • nowe oznaczenia dowodów sprzedaży kodami procedur – RO i WEW,
 • ujmowanie niefakturowanych korekt podatku naliczonego – WEW.
 • refakturowanie energii, gazu, usług transportowych a oznaczenia w ewidencji.
 • oznaczanie typów procedur za pomocą symboli: EE – usługi telekomunikacyjne.
 • JPK_V7M a czynny żal,
 • zmiany vat od 1 października,
 • aktualne problemy w rozliczeniach VAT,
 • stawki VAT: w zakresie OZE,
 • odliczenie podatku naliczonego według indywidualnego prewspółczynnika,
 • dotacje a VAT,
 • VAT w nieruchomościach,
 • kasy rejestrujące,
 • przegląd bieżących interpretacji i orzecznictwa.

Wykładowca: Irena Siwek – Praktyk z 27-letnim doświadczeniem, kierownik
działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT.

.


Miejsce: ONLINE
Termin: 29 listopada 
2021 r.
Godziny: 09:00 – 14:00
Cena: 530 zł brutto/JST (jeżeli finansowanie ze środków publicznych)
Zgłoszenia do 26 listopada 2021 r.
Powyższa kwota obejmuje: szkolenie online, materiały elektroniczne, certyfikat przesłany na adres e-mail.

.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ZA 2021 r. - szkolenie online

Podczas szkolenia szczegółowo zostaną omówione: dochody, wydatki, zobowiązania i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań.

Wykładowca uwzględni zmiany wprowadzone w 2021 r. a w tym Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – PO RAZ PIERWSZY WG NOWEGO WZORU.

Adresaci: Skarbnicy, Księgowi oraz Pracownicy służb finansowych JST, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.


Wykładowca: Krystyna Gąsiorek – Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem. Były główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Były pracownik RIO, były pozaetatowy Członek SKO. Uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

.


Miejsce: ONLINE
Termin: 13 grudnia 
2021 r.
Godziny: 09:00 – 14:00
Cena: 530 zł brutto/JST (jeżeli finansowanie ze środków publicznych)
Zgłoszenia do 9 grudnia 2021 r.
Powyższa kwota obejmuje: szkolenie online, materiały elektroniczne, certyfikat przesłany na adres e-mail.

.

PODSUMOWANIE ZMIAN WPROWADZONYCH
W 2021 r. W KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ - szkolenie online

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników ze zmianami, a w tym m.in.:

 • świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług,
 • wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy,
 • nowe rozdziały m.in.: 01043; 01044;60019;60020; 60022,
 • nowe paragrafy dochodów, m.in. 218,609, 610,
 • zmiany w paragrafie wynagrodzeń i nowe paragrafy na wynagrodzenia nauczycieli.

Adresaci: Skarbnicy, Księgowi oraz Pracownicy służb finansowych JST, samorządowych jednostek i zakładów budżetowych.


Wykładowca: Krystyna Gąsiorek – Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem. Były główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Były pracownik RIO, były pozaetatowy Członek SKO. Uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

.


Miejsce: ONLINE
Termin: 14 grudnia 
2021 r.
Godziny: 09:00 – 14:00
Cena: 530 zł brutto/JST (jeżeli finansowanie ze środków publicznych)
Zgłoszenia do 9 grudnia 2021 r.
Powyższa kwota obejmuje: szkolenie online, materiały elektroniczne, certyfikat przesłany na adres e-mail.

.

NAJCZĘSTSZE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
WE WŁAŚCIWYM ZORGANIZOWANIU, PRZEPROWADZENIU I UDOKUMENTOWANIU INWENTARYZACJI
- szkolenie online

Celem szkolenia jest omówienie ze szczególnym uwzględnieniem i powiązaniem inwentaryzacji z zagadnieniami dotyczącymi kontroli zarządczej, sprawozdawczości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych.

Wykładowca przedstawi temat w oparciu o najczęstsze nieprawidłowości na podstawie ustaleń kontrolnych, z omówieniem stanu faktycznego, wskazaniem przyczyn powstania nieprawidłowości, oraz wskazaniem wniosków pokontrolnych, mających na celu usunięcie nieprawidłowości i zapobieżenie powstawaniu ich w przyszłości.

Przedstawione zostanie orzecznictwo komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (regionalnych i głównej).

Adresaci: Pracownicy działów księgowości JST i ich jednostek budżetowych.


Wykładowca: Daniel Karaźniewicz: Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem, były Skarbnik, były Główny Inspektor Kontroli RIO, Członek Kolegium RIO.

.


Miejsce: ONLINE
Termin: 16 grudnia 
2021 r.
Godziny: 09:00 – 14:00
Cena: 530 zł brutto/osoba (jeżeli finansowane ze środków publicznych).
Przy zgłoszeniach po 6 grudnia cena wzrasta do 600 zł/osoba.
Powyższa kwota obejmuje: szkolenie online, materiały elektroniczne, certyfikat przesłany na adres e-mail.

.

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH W JST I ICH JEDNOSTKACH ZA 2021 ROK - szkolenie online

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości i szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnych do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022.

Wykładowca uwzględni zmiany przepisów w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych, a w tym: zapisów ewidencyjnych, wskazania zmian porządkujących i interpretacyjnych w klasyfikacji budżetowej.

Adresaci: Pracownicy działów księgowości JST i ich jednostek budżetowych.


Wykładowca: Praktyk z ponad 17-letnim doświadczeniem. Były Skarbnik JST,
oraz były Inspektor Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO. Wykładowca specjalizujący się w obszarze rachunkowości budżetowej, finansów publicznych oraz dyscypliny finansów publicznych.

.


Miejsce: ONLINE
Termin: 17 grudnia 
2021 r.
Godziny: 09:00 – 14:00
Cena: 530 zł brutto/osoba (jeżeli finansowane ze środków publicznych).
Przy zgłoszeniach po 6 grudnia cena wzrasta do 600 zł/osoba.
Powyższa kwota obejmuje: szkolenie online, materiały elektroniczne, certyfikat przesłany na adres e-mail.

.

DOTACJE Z POŻYTKU PUBLICZNEGO
W 2022 ROKU WRAZ Z OMÓWIENIEM
NAJCZĘSTSZYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI ORAZ WYBRANYCH ZAPISÓW USTAWY O DOSTĘPNOŚCI - szkolenie online

Tematyka dotacji z pożytku publicznego i wolontariatu w 2021 i 2022 roku rodzi wiele pytań i sprawia wiele trudności.

Aby poprawnie stosować przepisy organizujemy szkolenie online, podczas którego omówmy najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzane przez organy kontroli i nadzoru (RIO i NIK), a w tym:

 • tryb i zasady udzielania dotacji,
 • konkursy, ogłoszenia, oferty i ich ocena,
 • umowy, ramy prawne i kontrola,
 • wybrane przepisy covidowe i ich wpływ na rozliczenia w 2022 roku,
 • uwarunkowania wynikające z ustawy o dostępności dla osób niepełnosprawnych dla konkursów ogłaszanych w 2022 roku,
 • nieprawidłowości proceduralne w postępowaniu dotyczącym zwrotu środków.

Wykładowca: Praktyk z ponad 15-letnim doświadczeniem. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach dla pracowników RIO, JST i NGO. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. z zakresu: finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o pożytku publicznym.

.


Miejsce: ONLINE
Termin: 20 grudnia 
2021 r.
Godziny: 09:00 – 15:00
Cena: 530 zł brutto/osoba (jeżeli finansowane ze środków publicznych).
Przy zgłoszeniach po 10 grudnia cena wzrasta do 600 zł/osoba.
Powyższa kwota obejmuje: szkolenie online, materiały elektroniczne, certyfikat przesłany na adres e-mail.