NOWE RAMY FINANSOWANIA SPORTU

I DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

PRZEZ JST

ZOBACZ

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W SPOJRZENIU ORGANÓW KONTROLI

ZOBACZ

PODATKI I OPŁATY LOKALNE JAKO 

ŹRÓDŁA DOCHODÓW JST

 

ZOBACZ

FINANSOWANIE SPORTU ORAZ DZIAŁALNOŚCI

POŻYTKU PUBLICZNEGO Z BUDŻETU JST

ZOBACZ

Michał Ignasiak


T: 731 393 493
M: biuro~~~@egitim~~~.pl