Materiały szkoleniowe

Na szkoleniach organizowanych przez Egitim Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe w wersji papierowej. 

Dzięki wiedzy, praktyce i profesjonalizmowi Wykładowców udostępniamy Państwu wzory pism oraz dodatkowe załączniki na których można pracować tuż po pobraniu ze strony. 

POBIERZ

Kalendarz szkoleń


26

WRZEŚNIA

2017

Nieprawidłowości
w wydatkowaniu środków
z funduszu sołeckiego

Wykładowca przedstawi praktyczne aspekty oraz zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego. Podczas szkolenia pokażemy jak przygotować i sporządzić dokumenty oraz przedstawimy najczęściej występujące nieprawidłowości w oparciu o orzecznictwo.

Szczegółowo omówimy:

 • obowiązki, terminy oraz procedury związane z tworzeniem funduszu sołeckiego,
 • podstawowe pojęcia z zakresu ustroju gminy,
 • funkcjonowanie budżetu i gospodarki finansowej gminy,
 • przeznaczenie i zakres zadań finansowanych z funduszu sołeckiego,
 • jak przygotować dokumentację związaną z funduszem sołeckim.

Wykładowca: Janusz Facon – Praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem.
Członek Kolegium RIO w Olsztynie. Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Były dyrektor wydziału finansów
i budżetu urzędu wojewódzkiego, skarbnik powiatu, główny księgowy
w jednostkach budżetowych.


Miejsce: Poznań
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 360 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

29

WRZEŚNIA

2017

Ewidencja księgowa rozliczeń
podatku VAT po centralizacji

Wykładowca przedstawi warianty ewidencji księgowej w JST i jednostkach budżetowych dotyczące przyjęcia sposobu ujmowania zdarzeń objętych podatkiem od towarów i usług.

Szkolenie ma na celu omówienie w jakim zakresie należy dokonać zmiany zakładowego planu kont - konta 130, 225, 300 i inne.

Wskazane zostaną schematy księgowań przypisów należności i ewidencji dochodów budżetowych oraz dochodów wydzielonego rachunku dochodów jak również zaprezentowany zostanie moment przekazania kwoty podatku.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy:

 • ewidencję VAT naliczonego podlegającego odliczeniu na koncie 225 oraz prawidłową wycenę kosztów i aktywów,
 • ewidencję rozliczeń VAT i uzgadnianie z rejestrami VAT, częściową deklarację VAT - poziom jednostki budżetowej i urzędów,
 • ewidencję VAT naliczonego i należnego od działalności realizowanej w ramach wydzielonego rachunku dochodów,
 • warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto - brutto,
 • ewidencję rozliczeń dotyczących centralizacji VAT - wariant w ewidencji budżetu i wariant w ewidencji jednostki,
 • przykłady księgowań gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym,
 • przykłady księgowań w zależności od momentu uregulowania dochodów budżetowych, a moment obowiązku podatkowego (zapłata VAT należnego mimo braku wpłaty),
 • sprawozdawczość Rb-27S, Rb-28S, Rb-N - ujmowanie należności, dochodów wykonanych, zaangażowania, wydatków wykonanych, należności w Rb-N.

Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w formie przykładów
wraz z rozrysowaniem kont księgowych.


Wykładowca: Damian Grzelka – Praktyk z ponad 11-letnim doświadczeniem.
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO Kielce. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Kielcach.


Miejsce: Olsztyn
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 360 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

4

PAŹDZIERNIKA

2017

Ewidencja księgowa rozliczeń
podatku VAT po centralizacji

Wykładowca przedstawi warianty ewidencji księgowej w JST i jednostkach budżetowych dotyczące przyjęcia sposobu ujmowania zdarzeń objętych podatkiem od towarów i usług.

Szkolenie ma na celu omówienie w jakim zakresie należy dokonać zmiany zakładowego planu kont - konta 130, 225, 300 i inne.

Wskazane zostaną schematy księgowań przypisów należności i ewidencji dochodów budżetowych oraz dochodów wydzielonego rachunku dochodów jak również zaprezentowany zostanie moment przekazania kwoty podatku.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy:

 • ewidencję VAT naliczonego podlegającego odliczeniu na koncie 225 oraz prawidłową wycenę kosztów i aktywów,
 • ewidencję rozliczeń VAT i uzgadnianie z rejestrami VAT, częściową deklarację VAT - poziom jednostki budżetowej i urzędów,
 • ewidencję VAT naliczonego i należnego od działalności realizowanej w ramach wydzielonego rachunku dochodów,
 • warianty rozliczeń dochodów i wydatków budżetowych: netto - brutto,
 • ewidencję rozliczeń dotyczących centralizacji VAT - wariant w ewidencji budżetu i wariant w ewidencji jednostki,
 • przykłady księgowań gdy VAT należny jest wyższy od naliczonego, gdy VAT naliczony jest wyższy od należnego, gdy z podległych jednostek przekazywany jest cały VAT należny lub nadwyżka VAT należnego nad naliczonym,
 • przykłady księgowań w zależności od momentu uregulowania dochodów budżetowych, a moment obowiązku podatkowego (zapłata VAT należnego mimo braku wpłaty),
 • sprawozdawczość Rb-27S, Rb-28S, Rb-N - ujmowanie należności, dochodów wykonanych, zaangażowania, wydatków wykonanych, należności w Rb-N.

Wszystkie zagadnienia zostaną przedstawione w formie przykładów
wraz z rozrysowaniem kont księgowych.


Wykładowca: Damian Grzelka – Praktyk z ponad 11-letnim doświadczeniem.
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO Kielce. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Kielcach.


Miejsce: Gorzów Wielkopolski
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 360 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

9

PAŹDZIERNIKA

2017

Nieprawidłowości
w wydatkowaniu środków
z funduszu sołeckiego

Wykładowca przedstawi praktyczne aspekty oraz zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego. Podczas szkolenia pokażemy jak przygotować i sporządzić dokumenty oraz przedstawimy najczęściej występujące nieprawidłowości w oparciu o orzecznictwo.

Szczegółowo omówimy:

 • obowiązki, terminy oraz procedury związane z tworzeniem funduszu sołeckiego,
 • podstawowe pojęcia z zakresu ustroju gminy,
 • funkcjonowanie budżetu i gospodarki finansowej gminy,
 • przeznaczenie i zakres zadań finansowanych z funduszu sołeckiego,
 • jak przygotować dokumentację związaną z funduszem sołeckim.

Wykładowca: Janusz Facon – Praktyk z ponad 25-letnim doświadczeniem.
Członek Kolegium RIO w Olsztynie. Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Były dyrektor wydziału finansów
i budżetu urzędu wojewódzkiego, skarbnik powiatu, główny księgowy
w jednostkach budżetowych.


Miejsce: Bydgoszcz
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 360 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

20

LISTOPADA

2017

Ewidencja zakupu oraz zasady odliczania podatku VAT
w 2017 i 2018 r.

Stosowanie proporcji i preporcji oraz korekty roczne.

W związku z wprowadzeniem nowych wymogów wynikających z art. 82 § 1b oraz art. 193a Ordynacji podatkowej zasadniczo zmieniają się zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji VAT przez podatników.

Kompleksowo przedstawimy zasady odliczania podatku naliczonego oraz prowadzenia ewidencji zakupu w zakresie podatku VAT, związanych również z wdrożeniem tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Wykładowca szczegółowo omówi strukturę logiczną postaci elektronicznej ksiąg oraz dowodów księgowych, wyjaśnione zostaną wątpliwości interpretacyjne,
co pozwoli prawidłowo prowadzić ewidencje, w tym JPK, zwłaszcza że przepisy wprowadzają duże kary za niewypełnienie obowiązków w tym zakresie.

Szczegółowo omówimy:

 • zasady zmniejszania podatku należnego o podatek naliczony – przykłady,
 • terminy odliczania VAT,
 • dokumenty stanowiące podstawę odliczeń,
 • korekty podatku naliczonego,
 • ewidencja zakupu VAT.

Wykładowca udzieli odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Uczestników!


Wykładowca: Irena Siwek – Praktyk z 24-letnim doświadczeniem, kierownik
działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT.


Miejsce: Olsztyn
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 380 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

Michał Ignasiak


T: 731 393 493
M: biuro~~~@egitim~~~.pl