Materiały szkoleniowe

Na szkoleniach organizowanych przez Egitim Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe w wersji papierowej. 

Dzięki wiedzy, praktyce i profesjonalizmowi Wykładowców udostępniamy Państwu wzory pism oraz dodatkowe załączniki na których można pracować tuż po pobraniu ze strony. 

POBIERZ

Kalendarz szkoleń


13

LISTOPADA

KRAKÓW

Księgowość organizacji pozarządowych jako element rozliczenia dotacji udzielanych
z budżetu JST

Przedstawimy systemem rachunkowości obowiązującej w organizacji pozarządowej oraz obowiązki i odpowiedzialność spoczywającą na dotującym
i dotowanym.

Celem jest wskazanie rozwiązań problemów dotyczących księgowości
i kontroli organizacji pozarządowych.

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencję operacji na zespołach kont,
 • dokumentację operacji gospodarczych,
 • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansową organizacji,
 • kontrolę ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych w siedzibach lub w miejscu realizacji zadania.

ważnym Elementem będzie panel dyskusyjny (3 godziny) poświęcony rozwiązaniu kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia


Wykładowca: Mariusz Górniak - Praktyk z 14-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO Wrocław. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.


Miejsce: Kraków
Godziny: 09:00 - 15:00
Cena: 370 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

16

LISTOPADA

POZNAŃ

Księgowość organizacji pozarządowych jako element rozliczenia dotacji udzielanych
z budżetu JST

Przedstawimy systemem rachunkowości obowiązującej w organizacji pozarządowej oraz obowiązki i odpowiedzialność spoczywającą na dotującym
i dotowanym.

Celem jest wskazanie rozwiązań problemów dotyczących księgowości
i kontroli organizacji pozarządowych.

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencję operacji na zespołach kont,
 • dokumentację operacji gospodarczych,
 • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansową organizacji,
 • kontrolę ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych w siedzibach lub w miejscu realizacji zadania.

ważnym Elementem będzie panel dyskusyjny (3 godziny) poświęcony rozwiązaniu kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia


Wykładowca: Mariusz Górniak - Praktyk z 14-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO Wrocław. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.


Miejsce: Poznań
Godziny: 09:00 - 15:00
Cena: 370 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

20

LISTOPADA

BYDGOSZCZ

Księgowość organizacji pozarządowych jako element rozliczenia dotacji udzielanych
z budżetu JST

Przedstawimy systemem rachunkowości obowiązującej w organizacji pozarządowej oraz obowiązki i odpowiedzialność spoczywającą na dotującym
i dotowanym.

Celem jest wskazanie rozwiązań problemów dotyczących księgowości
i kontroli organizacji pozarządowych.

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencję operacji na zespołach kont,
 • dokumentację operacji gospodarczych,
 • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansową organizacji,
 • kontrolę ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych w siedzibach lub w miejscu realizacji zadania.

ważnym Elementem będzie panel dyskusyjny (3 godziny) poświęcony rozwiązaniu kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia


Wykładowca: Mariusz Górniak - Praktyk z 14-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO Wrocław. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.


Miejsce: Bydgoszcz
Godziny: 09:00 - 15:00
Cena: 370 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

1

GRUDNIA

POZNAŃ

Najczęstsze problemy z VAT w JST po centralizacji

Podczas szkolenia przedstawimy cztery główne etapy, najważniejsze dla prawidłowego rozliczenia podatku VAT w JST.

Etap I i II: Dokumentowanie i ewidencjonowanie VAT.

Jaki dokument z tytułu żądanej należności jest najwłaściwszy do wystawienia? Faktura, nota, czy inny dokument księgowy? Jak ewidencjonować VAT za pośrednictwem kas fiskalnych i JPK oraz nowo wprowadzanej od
1 stycznia 2018 r. podzielonej płatności.

Etap III: Deklarowanie VAT należnego.

Jaką kwotę należną (opłatę) wykazać a jakiej nie wykazywać w comiesięcznej deklaracji VAT-7? W którym miesiącu rozliczeniowym, należy to prawidłowo uczynić i z jaką stawką VAT?

Etap IV: Odliczanie VAT naliczonego.

Z których faktur zakupowych można dokonać odliczenia podatku naliczonego VAT i w jakiej wysokości? Czy z danej faktury zakupu towarów i usług, należy to zrobić tylko częściowo (wg prewskaźnika, wskaźnika czy obydwu metod naraz). Czy można dokonać odliczenia podatku VAT w całości? I jakich konkretnie nabyć towarów i usług to dotyczy? Jak w deklaracji za styczeń 2018 r. dokonać korekty podatku naliczonego odliczanego w trakcie 2017 roku?


Wykładowca: Elżbieta Rogala – Praktyk z 24-letnim doświadczeniem.
Były pracownik Ministerstwa Finansów.


Miejsce: Poznań
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 380 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

4

GRUDNIA

OLSZTYN

Księgowość organizacji pozarządowych jako element rozliczenia dotacji udzielanych
z budżetu JST

Przedstawimy systemem rachunkowości obowiązującej w organizacji pozarządowej oraz obowiązki i odpowiedzialność spoczywającą na dotującym
i dotowanym.

Celem jest wskazanie rozwiązań problemów dotyczących księgowości
i kontroli organizacji pozarządowych.

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • ewidencję operacji na zespołach kont,
 • dokumentację operacji gospodarczych,
 • odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość finansową organizacji,
 • kontrolę ksiąg rachunkowych i dokumentów źródłowych w siedzibach lub w miejscu realizacji zadania.

ważnym Elementem będzie panel dyskusyjny (3 godziny) poświęcony rozwiązaniu kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia


Wykładowca: Mariusz Górniak - Praktyk z 14-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO Wrocław. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.


Miejsce: Olsztyn
Godziny: 09:00 - 15:00
Cena: 370 zł/osoba (10 % rabatu przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z  jednostki)

Michał Ignasiak


T: 731 393 493
M: biuro~~~@egitim~~~.pl