Materiały szkoleniowe

Na szkoleniach organizowanych przez Egitim Uczestnicy otrzymują autorskie materiały szkoleniowe w wersji papierowej. 

Dzięki wiedzy, praktyce i profesjonalizmowi Wykładowców udostępniamy Państwu wzory pism oraz dodatkowe załączniki na których można pracować tuż po pobraniu ze strony. 

POBIERZ

Kalendarz szkoleń


13

CZERWCA

GORZÓW WLKP.

SPLIT PAYMENT I ZMIANY VAT
W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2018 R.

Praktyk z 24-letnim doświadczaniem przedstawi mechanizmy obowiązujące przy rozliczaniu VAT, zwłaszcza wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. nowego rozwiązania tzw. podzielonej płatności.

Mechanizm polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek VAT.

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć
każdej jednostki
zarówno:

 • w obszarze wydatków - prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew,
 • w obszarze dochodów – nabywca towarów i usług podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto przedstawione zostaną inne zmiany w opodatkowaniu VAT wprowadzane sukcesywnie w 2018 r. – dotyczące wystawiania faktur, nowych wzorów deklaracji, stosowania kas rejestrujących.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozliczaniem VAT m.in. związane ze zmianą charakteru pobieranych opłat za wyżywienie i za pobyt w przedszkolu z cywilnoprawnych na publicznoprawne (art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu oświaty)
i ich wpływem na rozliczenia VAT.

Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, ważne orzecznictwo sądowe i interpretacje dotyczące omawianych zagadnień.


Wykładowca: Irena Siwek – Praktyk z 24-letnim doświadczeniem, kierownik
działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT.


Miejsce: Gorzów Wlkp.
Godziny: 09:30 - 14:30
Cena: 390 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową, lunch.

14

CZERWCA

ZIELONA GÓRA

SPLIT PAYMENT I ZMIANY VAT
W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2018 R.

Praktyk z 24-letnim doświadczaniem przedstawi mechanizmy obowiązujące przy rozliczaniu VAT, zwłaszcza wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. nowego rozwiązania tzw. podzielonej płatności.

Mechanizm polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek VAT.

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć
każdej jednostki
zarówno:

 • w obszarze wydatków - prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew,
 • w obszarze dochodów – nabywca towarów i usług podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto przedstawione zostaną inne zmiany w opodatkowaniu VAT wprowadzane sukcesywnie w 2018 r. – dotyczące wystawiania faktur, nowych wzorów deklaracji, stosowania kas rejestrujących.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozliczaniem VAT m.in. związane ze zmianą charakteru pobieranych opłat za wyżywienie i za pobyt w przedszkolu z cywilnoprawnych na publicznoprawne (art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu oświaty)
i ich wpływem na rozliczenia VAT.

Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, ważne orzecznictwo sądowe i interpretacje dotyczące omawianych zagadnień.


Wykładowca: Irena Siwek – Praktyk z 24-letnim doświadczeniem, kierownik
działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT.


Miejsce: Zielona Góra
Godziny: 09:30 - 14:30
Cena: 390 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową, lunch.

15

CZERWCA

WROCŁAW

SPLIT PAYMENT I ZMIANY VAT
W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2018 R.

Praktyk z 24-letnim doświadczaniem przedstawi mechanizmy obowiązujące przy rozliczaniu VAT, zwłaszcza wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. nowego rozwiązania tzw. podzielonej płatności.

Mechanizm polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek VAT.

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć
każdej jednostki
zarówno:

 • w obszarze wydatków - prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew,
 • w obszarze dochodów – nabywca towarów i usług podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto przedstawione zostaną inne zmiany w opodatkowaniu VAT wprowadzane sukcesywnie w 2018 r. – dotyczące wystawiania faktur, nowych wzorów deklaracji, stosowania kas rejestrujących.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozliczaniem VAT m.in. związane ze zmianą charakteru pobieranych opłat za wyżywienie i za pobyt w przedszkolu z cywilnoprawnych na publicznoprawne (art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu oświaty)
i ich wpływem na rozliczenia VAT.

Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, ważne orzecznictwo sądowe i interpretacje dotyczące omawianych zagadnień.


Wykładowca: Irena Siwek – Praktyk z 24-letnim doświadczeniem, kierownik
działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT.


Miejsce: Wrocław
Godziny: 09:30 - 14:30
Cena: 390 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową, lunch.

18

CZERWCA

OLSZTYN

SPLIT PAYMENT I ZMIANY VAT
W JST I ICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH W 2018 R.

Praktyk z 24-letnim doświadczaniem przedstawi mechanizmy obowiązujące przy rozliczaniu VAT, zwłaszcza wprowadzanego od 1 lipca 2018 r. nowego rozwiązania tzw. podzielonej płatności.

Mechanizm polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek VAT.

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć
każdej jednostki
zarówno:

 • w obszarze wydatków - prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew,
 • w obszarze dochodów – nabywca towarów i usług podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto przedstawione zostaną inne zmiany w opodatkowaniu VAT wprowadzane sukcesywnie w 2018 r. – dotyczące wystawiania faktur, nowych wzorów deklaracji, stosowania kas rejestrujących.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania związane z rozliczaniem VAT m.in. związane ze zmianą charakteru pobieranych opłat za wyżywienie i za pobyt w przedszkolu z cywilnoprawnych na publicznoprawne (art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu oświaty)
i ich wpływem na rozliczenia VAT.

Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, ważne orzecznictwo sądowe i interpretacje dotyczące omawianych zagadnień.


Wykładowca: Irena Siwek – Praktyk z 24-letnim doświadczeniem, kierownik
działu kontroli podatkowej w urzędzie skarbowym, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1993 r. wykładowca na licznych szkoleniach dot. podatku VAT.


Miejsce: Olsztyn
Godziny: 09:30 - 14:30
Cena: 390 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową, lunch.

20

CZERWCA

GOSTYŃ

ZROZUMIEĆ RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWĄ

Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy w zakresie rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Zakres szkolenia ułożony został tak, aby uczestnicy zapoznali się nie tylko z ewidencją operacji w księgach rachunkowych, ale przede wszystkim zrozumieli zasady, które nimi kierują.

Podczas spotkania przedstawimy:

 • modele księgowań w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • różnice między ewidencją dochodów w księgach jednostek budżetowych
  (Urząd, Starostwo) oraz w księgach Organu,
 • ewidencję operacji gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz ich powiązania z księgami rachunkowymi.

Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe opracowane na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wielu przykładów praktycznych!


Wykładowca: Mariusz Górniak - Praktyk z 15-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO Wrocław. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.


Miejsce: Gostyń
Godziny: 09:30 - 14:30
Cena: 210 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową.

28-29

CZERWCA

GDAŃSK

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH

Harmonogram 2-dniowego szkolenia odzwierciedla najistotniejsze problemy identyfikowane w obszarze finansowania przez JST zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe.

Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na wszelkie pytania, których udzielać będą Praktycy z ponad 15-letnim doświadczeniem w trakcie 10 godzin wykładowych.

Szczegółowy zakres tematyczny zawiera poniższy harmonogram.


Wykładowca: Jarosław Kotowski – Praktyk z 15-letnim doświadczeniem. Wykładowca na ponad 300 szkoleniach dla pracowników RIO, JST i NGO. Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO w Zielonej Górze. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych m.in. z zakresu: finansów publicznych, ustawy o sporcie, ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Wykładowca: Mariusz Górniak - Praktyk z 15-letnim doświadczeniem, Wieloletni Starszy Inspektor Kontroli RIO Wrocław. Główny księgowy jednostki budżetowej. Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Audytu, Nadzoru i Kontroli Zarządczej.


Miejsce: Gdańsk
Termin: 28-29 czerwca 2018 r.
Godziny: 09:30 - 14:30
Cena: 740 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową, lunch.

9

LIPCA

POZNAŃ

SPLIT PAYMENT (MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI)
A RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA ORAZ POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Wykładowca wyjaśni organizację i funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności obowiązującego od 1 lipca 2018 r. w JST i ich jednostkach w tym prowadzenie rachunków bankowych VAT.

Ponadto przedstawimy dokumentację przyjętych zasad (polityka) rachunkowości w związku z mechanizmem podzielonej płatności oraz obowiązującym rozporządzeniem MRiF z dnia 13 września 2017 r.

Podczas szkolenia szczegółowo omówimy:

 • zmiany w załączniku nr 2 rozporządzenia – plan kont budżetu i ich wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 902 i 909,
 • zasad funkcjonowania kont jednostki (konta 011 – 860) i zmian w załączniku nr 3 rozporządzenia i ich wpływ na politykę rachunkowości,
 • dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości jednostek do zmian wynikających z rozporządzenia (obligatoryjne i fakultatywne elementy polityki rachunkowości, zakładowy plan kont),
 • regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT w politykach rachunkowości i ich praktyczne zastosowanie,
 • nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.

Wykładowca: Damian Grzelka – Praktyk z ponad 12-letnim doświadczeniem.
Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO Kielce. Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji Orzekającej przy RIO w Kielcach.


Miejsce: Poznań
Godziny: 09:00 - 14:00
Cena: 390 zł brutto/osoba 
Powyższa kwota obejmuje: materiały, certyfikat, przerwę kawową, lunch.

Michał Ignasiak


T: 731 393 493
M: biuro~~~@egitim~~~.pl